lørdag 31. oktober 2009

Halloween, Donald & Shakespeare

Kan ikke dy meg - denne filmen gikk på TV i USA i 1950-årene (og sikkert senere også) i anledning Halloween - mimre!
Legg merke til strofene fra Shakespeare´s “Song of the Witches” i filmen…Song of the Witches

Double, double toil and trouble;
Fire burn and caldron bubble.
Fillet of a fenny snake,
In the caldron boil and bake;
Eye of newt and toe of frog,
Wool of bat and tongue of dog,
Adder's fork and blind-worm's sting,
Lizard's leg and howlet's wing,
For a charm of powerful trouble,
Like a hell-broth boil and bubble.

Double, double toil and trouble;
Fire burn and caldron bubble.
Cool it with a baboon's blood,
Then the charm is firm and good.


William Shakespeare (1564-1616)
Macbeth: IV.i 10-19; 35-38
Source: The Random House Book of Poetry for Children (1983)

*

Ingen kommentarer: